basliklogo
aritma

Suların çeşitli kullanımlar sonucunda atıksu haline dönüşerek yitirdikleri fiziksel, kimyasal ve bakteriyolojik özelliklerinin bir kısmını veya tamamını tekrar kazandırabilmek, ve boşaltıldıkları ortamın doğal fiziksel, kimyasal, bakteriyolojik ve ekolojik özelliklerini değiştirmeyecek hale getirebilmek için uygulanan iziksel, kimyasal ve biyolojik arıtma işlemlerinden birine veya birkaçına atık su arıtma adı verilmektedir. Atık su arıtımında temel hedef, atık suyun deşarj edildiği ortamlarda halk sağlığına ve çevreye vereceği zararları en aza indirmektir. Atık su parametrelerinden hangisinin ne kadar arıtılacağı kanunlar ve yönetmeliklerle tespit olunmaktadır. Türk Çevre Kanununda Su Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinde nüfusa bağlı olarak deşarj standartları belirlenmiştir. Atık su arıtımında gerçekleşen aşamalar şunlardır:

buluticiaritma
       
endustriyel
beysehirevsel
das
suaritma

suyadair
suyadairr
suya
ok

 

firmaadres
       
dalga