Danışmanlık, Bakım ve İşletme

Detay Arıtma, Atık su Arıtma Tesisi ve İçme Suyu Arıtma tesislerinde
Projelendirme,
Tadilat, iyileştirme,
Arıtma tesisi işletilmesi
Arıtılabilirlik çalışması
Konuların da mühendis kadromuz ile uygulamalarımızı yapmaktayız.

Detay Arıtma olarak kurduğumuz veya farklı firmalar tarafından kurulan tesislerin işletilmesini gerçekleştirmektedir.