Revers Osmoz Sistemleri (RO)

Detay arıtma, Ters osmoz (RO) sistemlerinde, en kısa sürede kendini amorti eden yüksek performanslı çözümler sunar.
Ters ozmos sistemi arıtılmış içme suyu veya endüstriyel kullanım suyu üretiminde en kapsamlı ve güvenli yoldur.
Sistemlerimiz, hızlı teslim süresi ve ihtiyaçlarınızı karşılamak üzere tasarlanmış yüksek kaliteli bileşenleri ile imal edilir.
Tüm filtreler, membranlar, pompa, boru, kumanda ve otomasyon ile paket halde çalışmaya hazır kurulurlar.
Ayrıca, sistemin membran performansını artırmak için Kimyasal dozlaması sağlanır.
Tasarımında çalışmasının tek noktadan otomasyonu sağlanır. Hızlı teslim, hızlı kurulum, kullanım kolaylığı ve güvenilir ürünlerdir. standart üretim platformlarımız, gereksinimlerinize uygun olarak yapılandırılabilir.
RO teknolojisi hakkında RO teknolojisi, yarı geçirgen bir zar uygulanarak kullanılır. Basınç, itici güç ile suyun ayrılması için kullanılır. Uygulanan basınç, membran akışına izin verir. Çözünmüş kirletici osmotik basınç altında kalmaktadır.
TERS OSMOZ, bir Membran Teknolojisi olup, Osmotik Basınç kullanılarak, mineralce zengin olan suyun, yarı geçirgen bir membran’ın diğer tarafına mineralleri azaltılmış olarak geçirilmesi işlemidir.
Suyun içerisinde bulunan birçok mineral, bakteri ve virüsler %99 saflığa kadar bu yöntem ile süzülebilmektedir.
Ters Osmoz’un başlıca kullanım yerleri arasında,
Buhar Kazanları Besi suyu hazırlanması,
Kaplamacılık,
Eczacılık,
Gıda ve Meşrubat Sanayi,
İçme suyu Üretimi,
Tıp’ da Hemodiyaliz Tedavisi Laboratuarlar,
son yıllarda atık suların geri kazanılmasında arsenik giderimin de gündeme gelmiştir.

Ters Osmoz avantajları
Temiz ve sağlıklı su verir.
Ağır metalleri, virüsleri ve bakterileri %99.9 oranında giderir.