Ultraviyole Cihazı

Ultraviyole (UV ışını) ile su dezenfeksiyonu dünyada çok kullanılan bir tekniktir. UV tekniği su içinde kalıcı hiçbir madde bırakmadığından bazı uygulamalar için çok büyük avantaj sağlar.
Bakteri, virüs, spor, parazit gibi canlılar üzerinde etkilidir.
Suyun içinden aktığı ve UV ışınları ile temas ettiği "ortalama temas süresi" en az 1 saniye olması şarttır.
Su dezenfeksiyonunda kullanılan "UV dezenfeksiyon cihazları"nda gerekli UV ışınlarını özel UV lambalar üretir. Bir UV cihazı iki ana parçadan oluşur:

1) UV reaktörü: Reaktör içinde bir veya birkaç UV lambası bulunur. Suyla temastan korumak için UV lamba, koruyucu kuvars cam tüp içindedir. UV reaktörü içinden akan su UV ışınlarına maruz kalmaktadır.
2) Elektrik/Kontrol panosu: UV lambaların çalışması ve sistemin kontrolü/izlenmesi için gerekli elektrik-elekronik ekipmanları içerir.

UV ışınları ile dezenfeksiyonun başarılı olabilmesi için aşağıdaki şartlar sağlanmalıdır:
1. UV cihazı 254 nm dalga boyunda ve yeterli yoğunlukta UV ışını üretmelidir.
2. Mikroorganizmaların UV ışınları ile yeterli süre teması gerekir.
3. UV cihazlarına özel UV algılayıcı takılmalıdır
4. Mikroorganizmaların yok edebilmesi için su dezenfeksiyonu çok iyi filtrelenmiş berrak sularda en yüksek verimle çalışır.

UV ışını radyoaktif bir ışın değildir, hiç bir kalıcılığı veya bıraktığı kalıcı bir tesiri yoktur.

Uygulamada montaj yerleri;
Depoda çıkışı veya klorlanarak depoya verilen kuyu suyu hidrofor ile tesise verilirken UV cihazı takılabilir.
Diyaliz sistemleri için ters ozmoz cihazı ile üretilen suyun diyaliz cihazlarından önce UV cihazından geçirilmesi uygundur.
İçme suyu şişeleme tesislerinde son filtrasyondan sonra UV cihazı kullanımı uygun olur.
İlaç, kimya, kozmetik sanayiinde, saf suların kullanımından önce UV dezenfeksiyonu uygulanır.
Kullanma sularında Aktif karbon yataklı filtreler ve reçineli su yumuşatma cihazı gibi bakteri üretmeye müsait olan cihazlardan sonra UV dezenfeksiyonu tavsiye edilir.
Klora karşı dayanım kazanan çeşitli mikroorganizmalara karşı, ek bir güvenlik için UV cihazı tatbik edilebilir.
Ters ozmoz membran sistemleri öncesinde UV kullanılarak membranlar üzerinde bakteri üremesi önlenebilir.

UV'nin Avantajları:
UV çevre dostudur, kimyasal kullanımı veya atığı yoktur.
kimyasal madde verilmediği için suyun kimyasal özelliğini (iletkenlik, pH gibi) değiştirmez.
pH değerinden ve suyun sıcaklığından bağımsız olarak dezenfeksiyon yapar.
Suda kanserojen yan ürünler oluşturmaz.
İşletme maliyeti düşüktür.
İşletmesi, kontrolü ve bakımı basittir.

Kontrol ve Bakım:
UV lambalarının ömrü ortalama 8000 - 9000 saattir. UV lambaların zamanı geldiğinde yenilenmesi şarttır.
UV cihazlarında koruyucu kuvars camların temizliği dikkat edilecek husustur.