Paket Arıtma Sistemleri

Paket Arıtma'da kullanılan sistem BİYOLOJİK ARITMA'dır.
Ardışık kesikli sistem (SBR) uygulaması kurmaktayız.
Detay Arıtma Sistemleri (DAS), evsel ve endüstriyel atıksu projelerinde taşınabilir, kompact paket tesisleri sayesinde işletmelere ve kurumlara eleman gerektirmeden hizmet alma kolaylığı sağlar. Sac paket ünitelerde biyolojik arıtmanın gerçekleşeceği havalandırma ve çöktürme üniteleri sactan, kompakt olarak imal edilmektedir.
Bu sistemlerde sadece atıksuyun toplanacağı dengeleme havuzu betonarme olacaktır. Arıtma tesisinde kullanılacak olan ekipmanlar paket tesise montajlı olacaktır.
Ayrıca kumanda binası gerekli degildir.
Sac paket tesisin sudan zarar görmemesi için iç ve dış özel epoksi boya ile boyanır.
Paket tesisler genelde zemin üzerinde bir platformun üzerine yerleştirilir.
Biyolojik atıksu arıtma tesisleri Oteller, Moteller ve benzeri yaşam alanı sağlayan tesislerde; insanların olağan faaliyetlerinden kaynaklanan atıksuları iyileştirip dezenfekte ederek alıcı ortama verilmektedir.
Bu sayede devasa yeşil alanlar elde edilen geri kazanım suyu ile sulanabilir ve sınırlı kaynaklarımızdan olan su daha verimli kullanılabilir ve işletmeye hem maddi tasarruf hem de çevreci bir anlayış sağlar.
Sistemlerimiz kokusuz ve gürültüsüz çalışmaktadır.

Sistem Özelliklerimiz:

Elektrik panosu PLC otomasyonlu, üzerinde ışıklı gösterge bulunmaktadır. Sistemin
çalışması pano üzerinden izlenebilmektedir.

Sistem tamamen otomatik olup eleman gereksinimi yoktur.

Mekanik ekipmanlarımızın tamamı ISO 9000 kalite belgelidir.

Tesislerimizde kullanılan tesisat malzemeleri plastik esaslıdır, paslanma tehlikesi yoktur.

Arıtmadan çıkan fazla çamur, sistem içerisinde bertaraf edilmektedir. Atık çamur oluşmamaktadır.

Sac Paket Tesisin montajı kolay, taşınabilir özelliktedir. Kompakt olup az yer kaplar.

Sistemin elektrik sarfiyatı düşüktür.

Elektrik panosunda kullanılan malzeme ve işçilik birinci sınıftır.

Panoda voltaj düzensizliği ve faz kesilmesine karşı motor koruma ve faz koruma röleleri kullanılmaktadır.

Garantilerimiz:

Biyolojik arıtma sistemimiz; “T.C. Çevre Kanunu Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği” deşarj standartlarının altında çalışır.

Sistemin çalışması esnasında kesinlikle koku oluşmaz.

Kullanılan ekipmanlarda ses düzeyi düşüktür. Gürültü oluşturmaz.

Sistem garantisi sınırsızdır.

Ekipman garantisi 2 yıldır. Garanti süresince sistem, teknik servisimiz tarafından periyodik olarak kontrol altında tutulur.

Garanti süresi dolduğunda danışmanlık ve servis hizmetimiz devam eder.