Evsel Atık Su Arıtma Sistemleri

Evsel Atıksu Arıtma'da kullanılan sistem BİYOLOJİK ARITMA'dır.
Evsel kaynaklı atık suların, biyolojik arıtma prosesinden geçirilerek atık su deşarj limitlerine uygun hale getirilmesi veya geri kazanıldığı sistemlerdir.
Biyolojik Arıtma, atıksularda bulunan organik maddelerin, uygun koşulların sağlandığı bir mikro-ekolojik ortamda, mikroorganizmalar tarafından parçalanarak doğal çevreye daha az zararlı bileşikler haline dönüştürülmesi esasına dayanır.

Evsel nitelikli atıksu arıtımında amaç, bu atıksuyun barındırdığı organik atıkların güvenle kirliliği giderilerek doğal su ortamı olan nehir veya denizlere olagelen dönüşümünü sağlamaktır. Bir atıksu arıtma tesisinin çalışması; fiziksel proseslerle sıvıdan katı partiküllerin ayrıştırılması ve biyolojik prosesle sıvının tamamen arıtılması şeklindedir. Prosesler değişik uygulama şekillerine sahip olabilmektedir.
Kanalizasyon bağlantısı olmayan küçük yerleşim yerlerinde (site, tatil köyü, konaklama tesisleri, otel, fabrika, şantiye vb.) oluşan evsel nitelikli atıksuların arıtılması amacıyla kullanılmaktadır.
Evsel Atık su Arıtma Tesisleri, tesis kapasitesi ve işletme koşullarına göre; ızgara, ön arıtma haznesi, kum tutucu ve yağ tutucu, dengeleme havuzu, havalandırma havuzu, ileri arıtma, dezenfeksiyon ünitesi ve çamur susuzlaştırma ünitelerinden ihtiyaca göre içerecek şekilde projelendirilmektedir.
Arıtılmış suyun bahçe sulamada kullanılmak istenmesi durumunda tesis çıkışına arıtılmış su filtasyon sistemi eklenebilmektedir.

KENTSEL ATIK SU ARITMA

Kentsel (evsel) nitelikli atıksuların arıtılması amaçlanmaktadır.
Kentsel atıksular, evsel ve kısmen endüstriyel atıksular (değişiklik gösterebilir) ile yağmur sularını içermesi nedeniyle, projelendirme aşamalarında farklılıklar gösterebilir,
Kentsel nitelikli atıksuların fiziksel, biyolojik ve ileri arıtma yöntemleri ile arıtıldığı atıksu arıtma tesisleridir.
Tesisler genel olarak; tesis kapasitesi, coğrafi şartlar ve işletme koşullarına göre; ızgara, kum tutucu, yağ tutucu, azot giderimi, fosfor giderimi, havalandırma havuzu, çöktürme havuzu, çamur susuzlaştırma ünitesi, dezenfeksiyon ünitesi gibi aşamaları içerecek şekilde projelendirilmektedir.

Otomasyon işleri prosese uygun olarak dizayn edilir ve tesisin optimum verimde çalışması sağlanır
Detay Arıtma, sistemlerde kullanılan Atıksu Arıtma Tesisi Ekipmanlarını, ürün yelpazesi içerisinde üretim ve satışını yapmaktadır.

evs6