Endüstriyel Arıtma Sistemleri

Endüstriyel Sanayi tesisleri, fabrikalar, organize sanayi bölgeleri gibi alanlarda oluşan atık suların arıtımı ve geri kazanılması için projelendirilmektedir.

Atık su özelliklerine göre, arıtma sistemleri, farklılıklar gözetilerek tasarlanmakta ve projelendirilmektedir.

Arıtma sisteminin tasarımı, atıksu analiz değerleri ve arıtılabilirlik çalışmaları sonunda oluşur.

Arıtma çözümleri, bütçenize uygun olarak endüstri teknolojilerini, yaygın ağ ve teknik destek hizmetleri sunmaktadır.

Endüstriyel atıksu arıtımı uzmanlık gerektirir. Her farklı kirlilik düzeylerindeki atıksular, endüstriyel tesislerin çözümü uzman mühendislik ve deneyim gerektirir.

Endüstriyel nitelikli atık sulara, atık suyun kirlilik yüküne ve özelliğine göre yapılan jar testleri ile
arıtılabilirlik uygulanır.

Kimyasal maddeler ilave edilerek çeşitli tepkimelerin oluşması sağlanır.